GALLERY intro

Title:»LITTLE DANCER» 2016. Technique: Mixed. 279 x 100


icono cat 2

«LITTLE DANCER» és una de les primeres obres de la sèrie que Guillén inicià el 2016 tot abandonant la llarga etapa colorista d’escenògraf, pintant ara, en negatiu sobre mirall, únicament les estructures geomètriques de les figures. Sense la «pell». Les línies que componen els elements pintats «absorbeixen» els colors de l’entorn en què estan situats els quadres mostrant una coloració diferent a la més lleu variació de la posició de l’espectador.
Es tracta d’un tríptic inspirat en tres punts de vista de l’escultura «The Little Fourteen-Year-Old Dancer» (La Petite Danseuse de Quatorze Ans) d’Edgar Degas.


«LITTLE DANCER». It is one of the first works of the series that Guillén started in 2016, abandoning his long stage colorist of scenographer, painting now, in negative on mirror, only the geometrical structures of the figures. Without the «skin». The lines that make up the painted elements «absorb» the colors of the environment in which the paintings are located showing a different coloration to the slightest variation of the viewer’s position.
This is a triptych inspired by three points of view of Edgar Degas’s The Little Fourteen-Year-Old Dancer (La Petite Danseuse de Quatorze Ans).


«LITTLE DANCER» es una de las primeras obras de la serie que Guillén inició el 2016 abandonando su larga etapa colorista de escenógrafo, pintando ahora, en negativo sobre espejo, únicamente las estructuras geométricas de las figuras. Sin la “piel”. Las líneas que componen los elementos pintados “absorben” los colores del entorno en que están situados los cuadros mostrando una coloración distinta a la más leve variación de la posición del espectador.
Se trata de un tríptico inspirado en tres puntos de vista de la escultura The Little Fourteen-Year-Old Dancer (La Petite Danseuse de Quatorze Ans) de Edgar Degas.